VÝJIMEČNOST ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

V tomto článku vám vysvětlím co je životní pojištění.

Životní pojištění rozhodně nepatří mezi levné druhy pojištění. Životní pojištění vás vlastně kryje v případě smrti. Jeho cílem je finanční zajištění osoby vám blízké v případě vaší smrti. Toto pojištění se uzavírá v mladém věku. Životní pojištění spojuje bezpečí spolu se spořením.
Umožní vám ochránit sebe a vaše blízké finančně proti různým rizikům a nenadálým událostem a výhodně investovat do budoucnosti.

Hlavní myšlenkou životní pojištění je bezpečnost pro:
•    pojištěného
•    rodinné příslušníky pojištěného
•    jeho naspořený kapitál
•    jeho zúročení

Toto celkové spojení poskytuje pouze životní pojištění, proto je tak výjimečné.

Nejběžnější formou je rizikové životní pojištění. Toto životní pojištění je pojištěním pro případ smrti nebo dožití se stoupající pojistnou částkou. Pokud zemře pojištěný v době, kdy trvá pojištění, pojišťovna je povinna mu vyplatit částku, která je zvýšená o kapitálovou hodnotu pojištění, tedy o rezervu pojistného společně s vytvořeným podílem na zisku.

Smrtí pojištěného pojištění zaniká. Při dožití konce pojištění je pojišťovna povinna mu vyplati sjednanou pojistnou částku a také podíl na zisku.

Toto pojištění si může sjednat každý ve věku od 16 do 60 let na jakoukoliv vysokou pojistnou částku. Pojištění se sjednává na dobu deseti, patnácti a dvaceti let, popř. je možné ji sjednat do věku 55, 60 nebo 65 let věku pojištěného. Pojistné se platí měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně a můžete ho platit převodem z banky, složenkou či složením hotovosti. Výše pojistného se řídí věkem a pohlavím pojištěného a zvolenou pojistnou částkou. Do pojištění lze zahrnout i úrazové připojištění.

Pokud uvažujete o sjednání životního pojištění a hledáte vhodné nabídky, navštivte web e-pojisteni.cz a zde můžete srovnat nabízené životní pojištění.

Zkopírujte a vložte kód níže..
Email a IM
WWW kód
Fóra
Dobré pojištění

Leave a Reply

 

Další zajímavé stránky
O tomto blogu

Jsme rádi že jste navštívili naše informační stránky. Na tomto blogu se snažíme shromáždit všechny informace o životním pojištění. Budeme také rádi když přispějete k vylepšení našich stránek svým komentářem.

Prosím vezměte v úvahu, že informace zveřejněné na těchto internetových stránkách nemusí být přesné a aktuální. Přesné informace zjistíte vždy na oficiálních stránkách pojišťoven.

Děkujeme