Sponzorované odkazy na téma pojištění:

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

 

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

 

Máte životní pojistku na děti, na Vás a na manželku? Proč to mít tak složité. Nyní přichází ke slovu produkt České pojišťovny, který Vám umožní pojistit všechny členy rodiny pouze na jednu smlouvu s jednou platbou pojistného. Skutečně veliký rozsah pojištění pro případy velmi závažných až kritických stavů a onemocnění. Už se Vám někdy stalo, že jste se dostali do tak tísnivé situace, že jste nemohli platit pojistné? I na tyto nepředvídatelné události pojištění myslí. Po dobu neschopnosti za Vás budeme platit nebo můžete požádat o přerušení pravidelných plateb do doby, kdy už budete mít prostředky k dispozici. Samozřejmostí je i úrazová a zdravotní asistence v těch nejhorších případech.

 

N

 

OVINKA – k tomuto pojištění je možné získat program Návrat do života v hodnotě až 8 000 Kč, který poskytne pojištěnému v případě trvalé invalidity díky úrazu půlmilionovou pojistnou kompenzaci. Došlo k vážnému úrazu a následné smrti? Vypláceno dvojnásobné plnění dle smlouvy.

 

Zajištění důstojné životní úrovně v nepříjemných situacích jako jsou kritická onemocnění (až 33 diagnóz – infarkt myokardu, rakovina, slepota, TBC, popáleniny, tetanus, transplantace a další). Podmínkou výplaty bude pojištěnému vyplácena sjednaná částka, uplynulo-li od počátku pojištění do diagnózy minimálně 6 měsíců. V situaci, kdy Vám bude uznán důchod 3. stupně invalidity, bude pojistnému vyplácena renta. Prodloužení výplaty je o jeden rok.

 

Mezi hlavní vlastnosti tohoto pojištění patří zejména možnost vkládat mimořádné pojistné, garantovaná výplata při dožití a velké zhodnocení Vašich vložených finančních prostředků. Velkým plus jsou zde daňové výhody, tedy možnost odečíst od základu daně zaplacené životní pojištění. O zhodnocení vložených financí si můžete také rozhodovat sami.

 

Zvažte také, jak je výše uvedeno, sjednání asistenční služby Medik Plus, jež Vám zajistí služby jako je Lékař na telefonu, veškeré lékařské informace, konzultace v právní oblasti zdraví, doprava z/do nemocnice. Možno využití služby i pro rodinné příslušníky pojištěnce.

 

Automatickou součástí pojistné smlouvy je Indexace životního pojištění, kdy o případné změně její výše Vás bude pojišťovna kontaktovat.

 

MYSLETE NA SVOJI RODINU – pojištění Diamant


Životní pojištění

Lidé přistupují k životnímu pojištění různě. Například na základě rozumu a racionální ekonomické úvahy, nebo pod vlivem emocí (reklama) a vedeni snahou zjednodušit si pojištěním život.

Životním pojištěním je pojištění fyzické osoby pro případ smrti, dožití se určeného věku nebo jiné změny osobního postavení této osoby. V případě změny v osobním postavení pojištěného, například v uzavření manželství nebo odchodu do penze, jsou mu naspořené peníze bez sankcí zpřístupněny.

Životní pojištění slouží taky, jako náhradě příjmu v případě dojde k nepříznivým životním událostem (úmrtí, vážná nemoc).

Životní pojištění by nemělo být drahé, aby si mohl dovolit každý. Pokud dojde k malým škodám, nevyplatí se pojišťovat, protože pojišťovny plní jen do určitého limitu. Důležité je si uvědomit, jestli je to pro nás pojištění ekonomicky únosné a není až příliš drahé. U životních pojištění by mělo poskytovat maximální míru flexibility, to znamená, že pojistné částky můžeme nejen zvyšovat, ale i snižovat. Životní pojištění je jedním nejsložitějších finančních produktů. Produkty se odlišují v řadě parametrů, ale jeho podstata zůstává jednoduchá.

Do životního pojištění, zahrnujeme svatební pojištění, pojištění prostředků na výživu dětí, důchodové pojištění, ale i úrazy nebo nemoci, je-li doplňkovým pojištěním. V případě samostatného sjednání se však považuje za neživotní pojištění.

Životní pojištění není pouze riziko úmrtí, ale riziko dožití se („spoření”) a skutečnost jaký je ve zdravotnickém stavu. (invalidita). Jednotlivá rizika můžou být samostatně pojištěna nebo ve vzájemné kombinaci.
Je důležité dbát na znění pojistných podmínek. Stejný název pojištění, může obsahovat jiný rozsah pojistné ochrany!

Chybné řešení je, když se proti všem životním rizikům pojistíme. Ztrácíme tím zbytečně peníze, které potřebujeme na vytváření finančních rezerv (na splnění ostatních finančních cílů a dosažení finanční nezávislosti).
Pojišťovny mají různé typy produktových balíčků, ve kterých se obtížně vyznáme. Prakticky je nám (některé) nepotřebné. Proto je chytré upřednostňovat transparentní a moderní stavebnicová pojištění, kde si můžeme volit, co chceme přesně pojistit.

Na rozdíl od pojistného balíčku poskytuje stavebnicové pojištění požadovanou flexibilitu. Nabízí volnost v tom, jaká životní rizika pojistit a na jaké částky, ale pro ekonomiku by nebylo únosné. Snížila by se investice na splnění finančních cílů.

Další zajímavé stránky
O tomto blogu

Jsme rádi že jste navštívili naše informační stránky. Na tomto blogu se snažíme shromáždit všechny informace o životním pojištění. Budeme také rádi když přispějete k vylepšení našich stránek svým komentářem.

Prosím vezměte v úvahu, že informace zveřejněné na těchto internetových stránkách nemusí být přesné a aktuální. Přesné informace zjistíte vždy na oficiálních stránkách pojišťoven.

Děkujeme