Sponzorované odkazy na téma pojištění:

Životní pojištění

 

Životní pojištění

 

Za životní pojištění můžeme považovat smlouvu uzavřenou mezi, jež zavazuje vlastníka platit pravidelné platby pojišťovně smluvenou částku. Na oplátku je pojišťovna povinna za určitých podmínek daných smlouvou, stane-li se například úraz, smrt nebo v případě hospitalizace, platit pojištěnému potřebné výdaje. Pojišťovna Vám i Vašim blízkých zaručuje, že se postará v těch nejhorších situacích. Mějme na mysli třeba úraz, smrt blízkého či hospitalizace v nemocnici. Kromě toho Vám navíc pomůže zajistit krytí hypotéky, případně nashromáždění finančních prostředků na vzdělávání Vašich dětí. Máte strach z toho, že hlavní živitel rodiny podlehne velkému a těžkému úrazu, který je neslučitelný s životem? Nemusíte se ničeho obávat, máte-li pojištění, tak se o celou rodinu postará právě ona pojišťovna. Ty nejtěžší výdaje zaplatí a uhradí.

 

Jaké vůbec máme základní typy pojištění? Tím nejzákladnějším je univerzální neboli flexibilní životní pojištění, které zahrnuje tvorbu kapitálové hodnoty s určitým zhodnocením. Jak již název napovídá, jsou zde povoleny určité změny, a to buď ve prospěch pojištění, nebo zhodnocení. Dalším typem je investiční životní pojištění. Zde nejtypičtějším znakem tohoto pojištění je možnost volby z několika investičních fondů. Rozložený poměr mezi jednotlivými fondy lze během pojištění bez problému měnit.

 

Dalším druhem velmi důležité a v praxi často užívaného typu pojištění je rizikové životní pojištění. Tady je samozřejmě zahrnuto pojištění pro případ smrti. POZOR!! Rizikové životní pojištění není spořicí, to znamená, že na konci není vyplácena žádná finanční hotovost. A posledním druhem je kapitálové životní pojištění, které též zahrnuje pojištění pro případ smrti, ale také dožití. Částku si každý klient volí individuálně.

 

Pozor na smlouvu a případní dědické řízení. Zde nastává skutečně problém často mezi pojišťovnou a klientem. Smlouva ve většině případů nespadá do dědických řízení. A poslední radou na závěr, nesnažte se ukončovat smlouvu předčasně, například po roce, bylo by to pro Vás velmi nevýhodné, případně předčasné výběry se také nevyplácí.


DĚTSKÉ životní pojištění

 

Dětské životní pojištění (základní)

 

Nemáte ještě pojištěné vaše ratolesti? Učiňte tak co nejdříve. Nikdy nevíte, co se může stát. Chceme přeci, aby naše dítě mělo dobrou budoucnost, bezpečí a mohlo se dále vzdělávat. Zajímavou alternativou v těchto případech může být základní pojištění Vašich dětí od POJIŠŤOVNY ČESKÉ SPOŘITELNY, které pokrývá jak úrazy, v nejlepším případě, tak i ty nejzávažnější onemocnění, jako jsou třeba totální ledvinové selhání, hluchota, slepota, operace srdeční chlopně, získané chronické srdeční onemocnění, diabetes mellitus I. typu, epilepsie a mnoho dalších. Je zde také počítáno s úrazovou složkou (pojištění smrti následkem úrazu a také denní odškodnění za dobu léčení úrazu v nemocnici). Případná hospitalizace následkem úrazu či nemoci trvající minimálně 24 hodin je zde zahrnuta a vyplacena bude každý započatý den. Automatické je i sjednání předběžného krytí po dobu pojištění. Vztaženo je na trvalé následky úrazu do výše až 1 500 000 Kč, hospitalizace až 1 000 Kč/den. Nespornou výhodou je zde možnost pojistit na jednu smlouvu až pět dětí.

 

Flexi životní pojištění JUNIOR

 

Pokud se rozhodnete investovat více finančních prostředků do pojištění Vašich dětí, rozhodně byste měli zvolit tuto variantu, která nabízí opravdu komplexní pojištění pro neočekávané situace. Stejně tak může být i vhodným spořením.

 

Mezi hlavní výhody můžeme zmínit velké pojistné krytí (24 nemocí), skutečně velká finanční podpora v případě zdravotních potíží Vašeho dítěte, nastavení pojištění podle Vašich preferencí a možností a to buď v zájmu spoření či ve prospěch krytí rizik (trvalé následky – získání finančních prostředků v případě úmrtí pojištěného, pojistná částka se pohybuje v rozmezí až do 2 500 000 Kč. Při hospitalizaci trvající déle než 1 den až 1 000 Kč/den. Pokud by došlo náhodou ke smrti dospělého pojištěného z jakýchkoliv důvodů, které jsou dány smlouvou, obdrží dítě finanční obnos ve dvou splátkách (nejprve 30% a poté 70%). Dojde-li k nejhoršímu, a tím je třeba invalidita dospělého pojištěnce, finanční částka se pohybuje v mezích jako by se jednalo o úmrtí dané osoby.

 

A nakonec to nejdůležitější. K uzavření tohoto životního pojištění je potřeba pouze občanského průkazu, vstupního věku dítěte nedovršených 18 let, měsíční platbu min. 300 Kč, vstupní věk dospělého pojistníka minimálně 18 let (nemusí být ovšem zákonným zástupcem dítěte).

 

ZAJISTĚTE BUDOUCNOST VAŠICH DĚTÍ JEŠTĚ DNES


Další zajímavé stránky
O tomto blogu

Jsme rádi že jste navštívili naše informační stránky. Na tomto blogu se snažíme shromáždit všechny informace o životním pojištění. Budeme také rádi když přispějete k vylepšení našich stránek svým komentářem.

Prosím vezměte v úvahu, že informace zveřejněné na těchto internetových stránkách nemusí být přesné a aktuální. Přesné informace zjistíte vždy na oficiálních stránkách pojišťoven.

Děkujeme