Sponzorované odkazy na téma pojištění:

Životní pojištění

Lidé přistupují k životnímu pojištění různě. Například na základě rozumu a racionální ekonomické úvahy, nebo pod vlivem emocí (reklama) a vedeni snahou zjednodušit si pojištěním život.

Životním pojištěním je pojištění fyzické osoby pro případ smrti, dožití se určeného věku nebo jiné změny osobního postavení této osoby. V případě změny v osobním postavení pojištěného, například v uzavření manželství nebo odchodu do penze, jsou mu naspořené peníze bez sankcí zpřístupněny.

Životní pojištění slouží taky, jako náhradě příjmu v případě dojde k nepříznivým životním událostem (úmrtí, vážná nemoc).

Životní pojištění by nemělo být drahé, aby si mohl dovolit každý. Pokud dojde k malým škodám, nevyplatí se pojišťovat, protože pojišťovny plní jen do určitého limitu. Důležité je si uvědomit, jestli je to pro nás pojištění ekonomicky únosné a není až příliš drahé. U životních pojištění by mělo poskytovat maximální míru flexibility, to znamená, že pojistné částky můžeme nejen zvyšovat, ale i snižovat. Životní pojištění je jedním nejsložitějších finančních produktů. Produkty se odlišují v řadě parametrů, ale jeho podstata zůstává jednoduchá.

Do životního pojištění, zahrnujeme svatební pojištění, pojištění prostředků na výživu dětí, důchodové pojištění, ale i úrazy nebo nemoci, je-li doplňkovým pojištěním. V případě samostatného sjednání se však považuje za neživotní pojištění.

Životní pojištění není pouze riziko úmrtí, ale riziko dožití se („spoření”) a skutečnost jaký je ve zdravotnickém stavu. (invalidita). Jednotlivá rizika můžou být samostatně pojištěna nebo ve vzájemné kombinaci.
Je důležité dbát na znění pojistných podmínek. Stejný název pojištění, může obsahovat jiný rozsah pojistné ochrany!

Chybné řešení je, když se proti všem životním rizikům pojistíme. Ztrácíme tím zbytečně peníze, které potřebujeme na vytváření finančních rezerv (na splnění ostatních finančních cílů a dosažení finanční nezávislosti).
Pojišťovny mají různé typy produktových balíčků, ve kterých se obtížně vyznáme. Prakticky je nám (některé) nepotřebné. Proto je chytré upřednostňovat transparentní a moderní stavebnicová pojištění, kde si můžeme volit, co chceme přesně pojistit.

Na rozdíl od pojistného balíčku poskytuje stavebnicové pojištění požadovanou flexibilitu. Nabízí volnost v tom, jaká životní rizika pojistit a na jaké částky, ale pro ekonomiku by nebylo únosné. Snížila by se investice na splnění finančních cílů.

Životní pojištění

Druhy životního pojištění

Životní pojištění se rozděluje do dvou základních druhů. Rizikové životní pojištění a Investiční životní pojištění. Rizikové životní pojištění patří mezi nejžádanější pojištění v ČR. Pojištění obsahuje pojistnou ochranu bez spořící složky. V případě ukončení smlouvy není vyplaceno žádné plnění a k výplatě pojistné částky dochází pouze při pojistné události. Rizikové životní pojištění je dobré uzavírat nejen, jeli někdo i někdo jiný závislí na vašem finančním příjmu, ale doporučuje se zřídit i člověku, který žije sám. Pojištění je většinou nejlevnější v případě nízkého věku pojištěnce, čím méně je Vám let tím je pojištění levnější, samozřejmě musíme brát v potaz různé druhy pojištění u různých pojišťoven. Cena jednotlivých pojištění se liší u různých pojišťoven jenom mírně. Investiční pojištění obsahuje pojistnou ochranu a zhodnocení finančních prostředků, zhodnocení bývá vyšší než u kapitálového pojištění, ale částka není garantována. Tento druhý druh životního pojištění by mělo být základním pojištěním. Můžete si zvolit vlastní investiční strategii a dále je jeho hlavní funkcí zajištění rodiny včetně zajímavého spoření. Pojištění je také dobré zřizovat při koupi domu, auta, nebo když začínáte podnikat.

Online sjednání životního pojištění

Možnost sjednání životního pojištění je v dnešní době dostupná každému, kdo má přístup na internet. Životní pojištění online s sebou přináší určité výhody, jako je například získání připojištění zdarma. Většina pojišťoven nabízí tuto možnost. Existuje i spousta webových stránek s možností vypočítání nejlepšího pojištění pro Vás podle Vašich požadavků. Sjednání pojištění pohodlně z domova Vám nezabere ani tolik času, který byste museli vynaložit k navštívení jednotlivých poboček pojišťoven. Životní pojištění máte také šanci měnit podle Vašich aktuálních podmínek, změnit můžete částku, dobu pojištění nebo dokonce limity pojistného plnění.

Další zajímavé stránky
O tomto blogu

Jsme rádi že jste navštívili naše informační stránky. Na tomto blogu se snažíme shromáždit všechny informace o životním pojištění. Budeme také rádi když přispějete k vylepšení našich stránek svým komentářem.

Prosím vezměte v úvahu, že informace zveřejněné na těchto internetových stránkách nemusí být přesné a aktuální. Přesné informace zjistíte vždy na oficiálních stránkách pojišťoven.

Děkujeme